Dataset

Internationale goederenhandel; leeftijd, groei, bedrijfstak

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de in- en uitvoerwaarde (handelswaarde) van bedrijven die actief zijn in de Business Economy. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar een aantal bedrijfskenmerken zoals leeftijd, bedrijfsgroei en bedrijfstak (SBI 2008).

Deze tabel is ontwikkeld voor het programma ‘Staat van het MKB’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017.

Status van de cijfers: De cijfers in de tabel tot en met 2021 zijn definitief, die over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 september 2023: Op basis van nagekomen informatie zijn de gegevens over 2021 bijgesteld. De gegevens over 2022 zijn toegevoegd. De handel in gas en elektriciteit is met ingang van periode 2022 niet meer aan afzonderlijke bedrijven gekoppeld. Hierdoor is er voor deze goederen geen bedrijf bekend en dus geen bedrijfskenmerken. De waardes van deze handel vallen hierdoor buiten de scope van deze tabel.

Met ingang van 2022 is de koppeling tussen de gegevens van internationale handel en het bedrijvenregister verbeterd. Hierdoor een groter deel van de handelswaarde te koppelen aan bedrijven.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Medio 2024 worden nieuwe cijfers verwacht.

Bestemmingspagina: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48077NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48077NED

Waarde handelsstroom SBI, bedrijfsleeftijd, groei, handelsstroom

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48077NED

Waarde handelsstroom SBI, bedrijfsleeftijd, groei, handelsstroom