Dataset

Internationale goederenhandel; leeftijd, groei, bedrijfstak

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de in- en uitvoerwaarde (handelswaarde) van bedrijven die actief zijn in de Business Economy. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar een aantal bedrijfskenmerken zoals leeftijd, bedrijfsgroei en bedrijfstak (SBI 2008).

Deze tabel is ontwikkeld voor het programma ‘Staat van het MKB’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017.

Status van de cijfers: De cijfers in de tabel tot en met 2021 zijn definitief, die over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 september 2023: Op basis van nagekomen informatie zijn de gegevens over 2021 bijgesteld. De gegevens over 2022 zijn toegevoegd. De handel in gas en elektriciteit is met ingang van periode 2022 niet meer aan afzonderlijke bedrijven gekoppeld. Hierdoor is er voor deze goederen geen bedrijf bekend en dus geen bedrijfskenmerken. De waardes van deze handel vallen hierdoor buiten de scope van deze tabel.

Met ingang van 2022 is de koppeling tussen de gegevens van internationale handel en het bedrijvenregister verbeterd. Hierdoor een groter deel van de handelswaarde te koppelen aan bedrijven.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Medio 2024 worden nieuwe cijfers verwacht.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48077NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48077NED

Waarde handelsstroom SBI, bedrijfsleeftijd, groei, handelsstroom

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48077NED

Waarde handelsstroom SBI, bedrijfsleeftijd, groei, handelsstroom