Dataset

Internationale goederenhandel; grensoverschrijding, kerncijfers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/05/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel worden de Nederlandse in-, (weder)uitvoer- en inkomende en uitgaande doorvoerwaarde volgens grensoverschrijding ingedeeld naar de secties van de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden verder uitgesplitst naar werelddelen en landen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers: De cijfers over de internationale goederenhandel zijn voor langere tijd voorlopig, omdat ze kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe of actuele broninformatie. In het vierde kwartaal na een verslagjaar worden de voorlopige cijfers nader voorlopig. De nader voorlopige cijfers worden dan definitief in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.

Wijzigingen per 5 juli 2024: De voorlopige cijfers van april 2024 zijn toegevoegd. Tevens zijn de voorlopige cijfers van februari 2024 en maart 2024 bijgesteld.

Wijzigingen per 22 november 2023: De cijfers over 2021 zijn gecorrigeerd. Voor dit verslagjaar waren (bij de landen) enkele waarden onterecht niet verrekend. Dit is in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers verschijnen zo’n twee maanden na een verslagmaand.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85429NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85429NED

In-, (weder)uitvoer- en doorvoerwaarde goederen (grensoverschrijding); SITC (1 digit) en landen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85429NED

In-, (weder)uitvoer- en doorvoerwaarde goederen (grensoverschrijding); SITC (1 digit) en landen.