Dataset

Goederenhandel; grensoverschrijding, SITC (5 digits, divisie 66-74)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/06/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde volgens grensoverschrijding ingedeeld naar de divisies 66-74 van de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden verder uitgesplitst naar werelddelen en landen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers: De cijfers over de internationale goederenhandel zijn voor langere tijd voorlopig, omdat ze kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe of actuele broninformatie. In het vierde kwartaal na een verslagjaar worden de voorlopige cijfers nader voorlopig. De nader voorlopige cijfers worden dan definitief in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.

Wijzigingen per 6 juni 2024: De voorlopige cijfers van de maand januari 2024 zijn toegevoegd. Tevens zijn de maanden oktober 2023, november 2023 en december 2023 bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers verschijnen zo’n vier maanden na een verslagmaand.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85682NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85682NED

In- en uitvoerwaarde goederen (grensoverschrijding); SITC (5 digits, divisie 66-74) en landen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85682NED

In- en uitvoerwaarde goederen (grensoverschrijding); SITC (5 digits, divisie 66-74) en landen.