Dataset

Internationale goederenhandel; bedrijfsgrootte, zelfstandigheid

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de in- en uitvoerwaarde (handelswaarde) van bedrijven die actief zijn in de Business Economy. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte, bedrijfstak (SBI 2008) en de zelfstandigheid van het bedrijf.

Deze tabel is ontwikkeld voor het programma ‘Staat van het MKB’. Gegevens beschikbaar vanaf: 2017.

Status van de cijfers: De cijfers in de tabel tot en met 2020 zijn definitief, die over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 september 2023: Gegevens over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Medio 2024 worden nieuwe cijfers verwacht.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48071NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48071NED

export en importwaarde van bedrijven die actief zijn in de BE bedrijfsgrootte, bedrijfsactiviteit, de zelfstandigheid

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48071NED

export en importwaarde van bedrijven die actief zijn in de BE bedrijfsgrootte, bedrijfsactiviteit, de zelfstandigheid