Dataset

Banen van werknemers; zeggenschap, internationale goederenhandel 2008-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over werknemersbanen in Nederland. Het aantal banen wordt uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van de werknemers en de bedrijven waarvoor zij in dienst zijn. Bij de bedrijven wordt met name onderscheid gemaakt tussen bedrijven onder Nederlandse zeggenschap en bedrijven onder buitenlandse zeggenschap, en internationale goederenhandel van het bedrijf. Werknemerskenmerken zijn onder meer opleidingsniveau en nationaliteit. Nationaliteit wordt uitgesplitst naar de top vijf van meest voorkomende nationaliteiten bij bedrijven onder buitenlandse zeggenschap. Het opleidingsniveau wordt gegeven bij alle selecties, uitgezonderd buitenlandse nationaliteiten, met tenminste duizend directe observaties.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2015.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 17 december 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel 'Banen; zeggenschap en handel bedrijven'. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83816NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83816NED

Werknemersbanen Land van uiteindelijke zeggenschap (UCI), Internationale goederenhandel

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83816NED

Werknemersbanen Land van uiteindelijke zeggenschap (UCI), Internationale goederenhandel