Dataset

Internationale goederenhandel; bedrijfsgrootte, zelfstandigheid

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de in- en uitvoerwaarde (handelswaarde) van bedrijven die actief zijn in de Business Economy. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte, bedrijfstak (SBI 2008) en de zelfstandigheid van het bedrijf.

Deze tabel is ontwikkeld voor het programma ‘Staat van het MKB’. Gegevens beschikbaar vanaf: 2017.

Status van de cijfers: De cijfers in de tabel tot en met 2020 zijn definitief, die over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 september 2023: Gegevens over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Medio 2024 worden nieuwe cijfers verwacht.

Bestemmingspagina: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48071NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48071NED

export en importwaarde van bedrijven die actief zijn in de BE bedrijfsgrootte, bedrijfsactiviteit, de zelfstandigheid

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48071NED

export en importwaarde van bedrijven die actief zijn in de BE bedrijfsgrootte, bedrijfsactiviteit, de zelfstandigheid