type-icon

Dataset

Algemene bijstand; nieuwe en beëindigde bijstandsuitkeringen, 2000-2004

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 09-01-2021
Status Beschikbaar
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel geeft inzicht in het aantal nieuwe uitkeringen (instroom) en het aantal beëindigde uitkeringen (uitstroom) in het kader van de Algemene bijstandswet (ABW) en de Wet werk en bijstand (WWB), die per 1 januari 2004 in de plaats is gekomen van de ABW, in de verslagperiode.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoons- en uitkeringskenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • burgerlijke staat;
  • leefvorm;
  • aantal ten laste komende kinderen.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2004.

Status van de cijfers:
de cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 oktober 2012
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing. Zie paragraaf 3 voor andere cijfers over standen en stromen van bijstandsuitkeringen.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37321abs

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37321abs

Toekenningen en beëindigingen van algemene bijstandsuitkeringen (ABW) naar geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37321abs

Toekenningen en beëindigingen van algemene bijstandsuitkeringen (ABW) naar geslacht, leeftijd, persoonskenmerken