Dataset

Levensverwachting; geslacht en leeftijd, 1861-2011 (perioden)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Periode-overlevingstafels (per periode van 5 jaren) naar geslacht en leeftijd voor de bevolking van Nederland.

Uit de tabel kan worden afgelezen hoeveel jongens of meisjes uit een groep van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van ½, 1½, 2½ enz. jaar zullen bereiken. Tevens kan worden afgelezen hoe oud deze kinderen gemiddeld zullen worden.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:

  • Sterftekans naar geslacht en leeftijd;
  • Levenden (tafelbevolking) naar geslacht en leeftijd;
  • Overledenen (tafelbevolking) naar geslacht en leeftijd;
  • Levensverwachting naar geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar van periode 1861 tot 1866 tot en met periode 2006 tot 2011.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Levensverwachting; geslacht, leeftijd (per jaar en per periode van 5 jaren). Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37450

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37450

Overlevingstafels per 5 - jaarsperiode naar leeftijd en geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37450

Overlevingstafels per 5 - jaarsperiode naar leeftijd en geslacht