Dataset

Levensverwachting; geslacht en leeftijd, 1861-2011 (perioden)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Periode-overlevingstafels (per periode van 5 jaren) naar geslacht en leeftijd voor de bevolking van Nederland.

Uit de tabel kan worden afgelezen hoeveel jongens of meisjes uit een groep van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van ½, 1½, 2½ enz. jaar zullen bereiken. Tevens kan worden afgelezen hoe oud deze kinderen gemiddeld zullen worden.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:

  • Sterftekans naar geslacht en leeftijd;
  • Levenden (tafelbevolking) naar geslacht en leeftijd;
  • Overledenen (tafelbevolking) naar geslacht en leeftijd;
  • Levensverwachting naar geslacht en leeftijd.

Gegevens beschikbaar van periode 1861 tot 1866 tot en met periode 2006 tot 2011.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Levensverwachting; geslacht, leeftijd (per jaar en per periode van 5 jaren). Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37450

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37450

Overlevingstafels per 5 - jaarsperiode naar leeftijd en geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37450

Overlevingstafels per 5 - jaarsperiode naar leeftijd en geslacht