Dataset

Research en development; financiering, 1999-2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over de herkomst en bestemming van middelen voor het (laten) verrichten van research en development (R&D) door in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen.

Bij de bestemming van de middelen worden de verschillende binnenlandse uitvoerders van R&D onderscheiden (bedrijven, instellingen en het Hoger onderwijs). Daarnaast is ook het buitenland als bestemming van R&D-gelden onderscheiden. De bestemming van middelen van de in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen telt uiteindelijk op tot de nationale uitgaven aan R&D (in termen van de Frascati manual: Gross National expenditure on R&D (GNERD)).

Bij de herkomst van R&D-gelden worden de belangrijkste binnenlandse opdrachtgevers onderscheiden, waaronder de rijksoverheid als meer algemene geldverstrekker voor het verrichten van R&D. Ook financiering vanuit het buitenland is apart onderscheiden. De herkomst van middelen telt uiteindelijk op tot de R&D-uitgaven voor met eigen personeel verrichte R&D in Nederland (in termen van de Frascati manual: Gross domestic expenditure on R&D (GERD)).

Het verschil tussen de R&D-uitgaven van in Nederland gevestige bedrijven en instellingen aan met eigen personeel verrichte R&D en de daadwerkelijke nationale uitgaven aan R&D, is het saldo van de uit het buitenland ontvangen middelen voor het verrichten van R&D én de aan het buitenland verstrekte middelen voor het uitvoeren van R&D. Voorbeeld: in 1999 bedroegen de totale R&D-uitgaven aan met eigen personeel verrichte R&D in Nederland 7646 mln euro (GERD). De middelen hiervoor waren voor 844 mln euro afkomstig uit het buitenland. Echter, in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen besteedden in 1999 ook voor 431 mln euro R&D uit aan het buitenland. De totale nationale uitgaven aan R&D in 1999 bedroegen dus 7646-844+431 = 7234 mln euro (GNERD).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999 De gegevens worden eens in de twee jaar samengesteld (voor de oneven jaren).

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 28-5-2013 en voortgezet als "Research and development; financiering uitgaven per sector van uitvoering". Zie ook paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81244ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81244ned

Bestemming middelen, nationale uitgaven aan R&D Herkomst middelen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81244ned

Bestemming middelen, nationale uitgaven aan R&D Herkomst middelen