Dataset

Research en Development; 1994-2001

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van research en development (R&D) van bedrijven, instellingen en universiteiten uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Het gaat daarbij om:

  • de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
  • het eigen R&D-personeel;
  • het aantal bedrijven met R&D.

Huidige versie (15-03-2007) Een herijking van de mate van detail waarin gepubliceerd wordt, heeft het CBS ertoe gebracht de cijfers over de R&D-activiteiten op SBI-bedrijfsgroepniveau niet meer per bedrijfsgrootte te publiceren. De belangrijkste reden is dat de aantallen bedrijven in deze cellen dermate klein zijn dat de statistische betrouwbaarheid te gering is om deze gegevens nog als informatief te beschouwen. De aanpassing is met terugwerkende kracht doorgevoerd. In de tabel wordt nu alleen op SBI-sectorniveau per bedrijfsgrootte gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf 1994 tot en met 2001.

Status van de cijfers: Cijfers voor bedrijven, instellingen en universiteiten zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er komen over de periode 1994-2001 geen nieuwe cijfers voor bedrijven, instellingen en universiteiten. De frequentie van de tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7235slct

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7235slct

R&D-uitgaven, investeringen, personeel, aantal bedrijven. SBI'93, grootteklasse werknemers en perioden.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7235slct

R&D-uitgaven, investeringen, personeel, aantal bedrijven. SBI'93, grootteklasse werknemers en perioden.