Dataset

Research en development; kerncijfers, 2002-2010

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
 • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van research en development (R&D) van bedrijven, instellingen en Hoger onderwijsinstellingen, met 10 en meer werkzame personen, uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is hierin niet meegenomen. Het gaat daarbij om:

 • de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
 • het eigen R&D-personeel, weergegeven in aantallen arbeidsjaren. De gegevens hebben betrekking op:
 • bedrijven;
 • instellingen, bestaande uit:
  • onderzoeksinstellingen;
  • rijksdiensten;
  • instellingen zorg en welzijn;
  • overige instellingen.
 • Hoger onderwijsinstellingen, bestaande uit:
  • de publiek gefinancierde universiteiten;
  • de Universitaire Medische Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit van de bijbehorende universiteit (deels) in ondergebracht is;
  • het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002.

Status van de cijfers: Cijfers voor bedrijven, instellingen en Hoger onderwijsinstellingen over 2010 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 3-5-2013 en voortgezet als "Research en development; kerncijfers per sector van uitvoering". Zie ook paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80439ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80439ned

Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel, arbeidsjaren eigen R&D-personeel perioden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80439ned

Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel, arbeidsjaren eigen R&D-personeel perioden