Dataset

Research en development; hoger onderwijsinstellingen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 12-09-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
 • Beschrijving
 • Webservice (2)
 • Relaties
 • Metadata

Beschrijving

Deze tabel bevat gegevens over R&D personeel en uitgaven voor eigen research en development activiteiten. De cijfers worden gegeven voor de sector hoger onderwijsinstellingen. De R&D wordt uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen.

Het gaat daarbij om:

 • de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
 • het R&D-personeel, zowel weergegeven in aantallen werkzame personen als in aantallen arbeidsjaren. De gegevens hebben betrekking op:
 • de publiek gefinancierde universiteiten;
 • de Universitaire Medische Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit van de bijbehorende universiteit (deels) in ondergebracht is;
 • het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).

Met ingang van verslagjaar 2011 zijn de Nederlandse R&D cijfers ingrijpend veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Belangrijke redenen om de Nederlandse R&D cijfers te veranderen zijn:

 • Een nieuwe versie van de Eurostat verordening vanaf verslagjaar 2011.
 • Veranderingen in het CBS bedrijvenregister.

De volgende veranderingen zijn doorgevoerd:

 • Het verruimen van de R&D definitie.
 • Veranderingen in de verwerking van het R&D onderzoek.
 • Het toevoegen van de R&D uitgaven van bedrijven met minder dan 10 werknemers.
 • Het verlagen van de totale baten van hoger onderwijsinstellingen als grondslag voor de R&D uitgaven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2018 zijn definitief.

Wijzigingen per 12 mei 2021: De definitieve cijfers over 2018 en de voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In mei 2022 worden definitieve cijfers over 2019 gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80438ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80438ned

R&D-uitgaven, exploitatiekosten, investeringen, R&D-personeel Werkzame personen, arbeidsjaren

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80438ned

R&D-uitgaven, exploitatiekosten, investeringen, R&D-personeel Werkzame personen, arbeidsjaren