Dataset

Research en development; hoger onderwijsinstellingen 1999-2019

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
 • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over R&D personeel en uitgaven voor eigen research en development activiteiten. De cijfers worden gegeven voor de sector hoger onderwijsinstellingen. De R&D wordt uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen.

Het gaat daarbij om:

 • de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
 • het R&D-personeel, zowel weergegeven in aantallen werkzame personen als in aantallen arbeidsjaren. De gegevens hebben betrekking op:
 • de publiek gefinancierde universiteiten;
 • de Universitaire Medische Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit van de bijbehorende universiteit (deels) in ondergebracht is;
 • het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).

Met ingang van verslagjaar 2011 zijn de Nederlandse R&D cijfers ingrijpend veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Belangrijke redenen om de Nederlandse R&D cijfers te veranderen zijn:

 • Een nieuwe versie van de Eurostat verordening vanaf verslagjaar 2011.
 • Veranderingen in het CBS bedrijvenregister.

De volgende veranderingen zijn doorgevoerd:

 • Het verruimen van de R&D definitie.
 • Veranderingen in de verwerking van het R&D onderzoek.
 • Het toevoegen van de R&D uitgaven van bedrijven met minder dan 10 werknemers.
 • Het verlagen van de totale baten van hoger onderwijsinstellingen als grondslag voor de R&D uitgaven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999 tot en met 2019

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens over 2019 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 augustus 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger: De cijfers om deze tabel te actualiseren zijn van onvoldoende kwaliteit en worden daarom niet langer gepubliceerd. Wel zijn er in andere tabellen van het (sub)thema Research & Development op geaggregeerd niveau cijfers beschikbaar over het hoger onderwijs.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80438ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80438ned

R&D-uitgaven, exploitatiekosten, investeringen, R&D-personeel Werkzame personen, arbeidsjaren

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80438ned

R&D-uitgaven, exploitatiekosten, investeringen, R&D-personeel Werkzame personen, arbeidsjaren