Dataset

CH_PROV_MONUMENT

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Noord-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Cultuur en recreatie
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Een provinciaal monument is een monument, dat door de provincie geplaatst is op de provinciale monumentenlijst. Het is een roerende of onroerende zaak die van belang is voor de provincie wegens haar cultuurhistorische waarde. De provincie Noord-Holland heeft een monumentenlijst waarop provinciale monumenten staan vermeld onderverdeeld in 4 hoofdgroepen: dijken-en keringselementen; Stelling van Amsterdam; waterstaatkundige werken en overige objecten. Ieder monument is voorzien van een unieke CHW-code als identificatienummer. In de “Provinciale Monumentenverordening 2005” zijn de regels vastgelegd omtrent de plaatsing van monumenten op de provinciale monumentenlijst, de aanwijzing van beschermde structuren (voorheen: stads- en dorpsgezichten) en de verlening van een monumentenvergunning door de provincie Noord- Holland. In de verordening is vastgelegd dat het verboden is zonder of in afwijking van een vergunning van Gedeputeerde Staten: a. een beschermd monument af te breken, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen; b. een beschermd monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Dat wil dus zeggen dat een vergunning ook noodzakelijk is bij een aanbouw of bij een bouwwerk in de directe nabijheid waardoor de belevingswaarde van het monument wordt beïnvloed.

Bestemmingspagina: http://maps.noord-holland.nl/WAF/LegalFoundationDocuments/AVV-PB2017-137.pdf

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: http://maps.noord-holland.nl/waf/Voorbeelden/Provinciale_monumenten_INSPIRE.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Provinciale_monumenten_INSPIRE56081

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

oi_dataservice_alg:Provinciale_monumenten_INSPIRE

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint