Dataset

CH_PROV_MONUMENT

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Holland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Een provinciaal monument is een monument, dat door de provincie geplaatst is op de provinciale monumentenlijst. Het is een roerende of onroerende zaak die van belang is voor de provincie wegens haar cultuurhistorische waarde. De provincie Noord-Holland heeft een monumentenlijst waarop provinciale monumenten staan vermeld onderverdeeld in 4 hoofdgroepen: dijken-en keringselementen; Stelling van Amsterdam; waterstaatkundige werken en overige objecten. Ieder monument is voorzien van een unieke CHW-code als identificatienummer. In de “Provinciale Monumentenverordening 2005” zijn de regels vastgelegd omtrent de plaatsing van monumenten op de provinciale monumentenlijst, de aanwijzing van beschermde structuren (voorheen: stads- en dorpsgezichten) en de verlening van een monumentenvergunning door de provincie Noord- Holland. In de verordening is vastgelegd dat het verboden is zonder of in afwijking van een vergunning van Gedeputeerde Staten: a. een beschermd monument af te breken, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen; b. een beschermd monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Dat wil dus zeggen dat een vergunning ook noodzakelijk is bij een aanbouw of bij een bouwwerk in de directe nabijheid waardoor de belevingswaarde van het monument wordt beïnvloed.

Landing page: http://maps.noord-holland.nl/WAF/LegalFoundationDocuments/AVV-PB2017-137.pdf

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: http://maps.noord-holland.nl/waf/Voorbeelden/Provinciale_monumenten_INSPIRE.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Provinciale_monumenten_INSPIRE56081

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

oi_dataservice_alg:Provinciale_monumenten_INSPIRE

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint