Dataset

ICT-gebruik bedrijven naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2005

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • ICT
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en Communicatie Technologie (ITC) door bedrijven. Het gaat daarbij om het gebruik van computers, van ITC-systemen voor de kantooradministratie en van interne en externe netwerken, waaronder internet. Verder geeft de tabel cijfers over de mate waarin de bedrijven de ICT-toepassingen beveiligen en over de mate waarin zij het internet gebruiken voor in- en verkoop (e-business, e-commerce). De gegevens zijn verkregen bij bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de bedrijfstakken Industrie, Openbare voorzieningsbedrijven, Bouwnijverheid, Reparatie consumentenartikelen, Handel, Horeca, Vervoer, opslag en communicatie, Verhuur en zakelijke dienstverlening en Gezondheids- en welzijnszorg. Daarnaast heeft de statistiek betrekking op de volgende bedrijfsgroepen: Milieudienstverlening, Cultuur, sport en recreatie en Overige dienstverlening. Voor de financiële sector zijn aparte tabellen beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en tabellen.

Gegevens beschikbaar over 2005.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt. Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het verslagjaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71210ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71210ned

Computergebruik, internet, externe netwerken, algemeen gebruik en voor in - en verkoopactiviteiten, beveiliging. Naar SBI'93 en bedrijfsgrootte.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71210ned

Computergebruik, internet, externe netwerken, algemeen gebruik en voor in - en verkoopactiviteiten, beveiliging. Naar SBI'93 en bedrijfsgrootte.