Dataset

ICT-gebruik bedrijven naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • ICT
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en Communicatie Technologie (ITC) door bedrijven. Het gaat daarbij om het gebruik van computers, van ITC-systemen voor de kantooradministratie en van interne en externe netwerken, waaronder internet. Verder geeft de tabel cijfers over de mate waarin de bedrijven de ICT-toepassingen beveiligen en over de mate waarin zij het internet gebruiken voor in- en verkoop (e-business, e-commerce). De gegevens zijn verkregen bij bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de bedrijfstakken Industrie, Openbare voorzieningsbedrijven, Bouwnijverheid, Reparatie consumentenartikelen, Handel, Horeca, Vervoer, opslag en communicatie, Verhuur en zakelijke dienstverlening en Gezondheids- en welzijnszorg. Daarnaast heeft de statistiek betrekking op de volgende bedrijfsgroepen: Milieudienstverlening, Cultuur, sport en recreatie en Overige dienstverlening. Voor de financiële sector zijn aparte tabellen beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en tabellen.

Gegevens beschikbaar over 2005.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt. Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71210ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71210ned

Computergebruik, internet, externe netwerken, algemeen gebruik en voor in - en verkoopactiviteiten, beveiliging. Naar SBI'93 en bedrijfsgrootte.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71210ned

Computergebruik, internet, externe netwerken, algemeen gebruik en voor in - en verkoopactiviteiten, beveiliging. Naar SBI'93 en bedrijfsgrootte.