Dataset

ICT-gebruik financiële sector naar SBI-sectie en bedrijfsgrootte; 2004

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • ICT
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) door bedrijven in de financiële sector. Het gaat daarbij om het gebruik van computers, van ICT-systemen voor de kantooradministratie en van interne en externe netwerken, waaronder internet. Verder geeft de tabel cijfers over de mate waarin de bedrijven de ICT-toepassingen beveiligen en over de mate waarin zij het internet gebruiken voor in- en verkoop (e-business, e-commerce). De gegevens zijn verkregen bij bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de financiële sector (financiële instellingen, verzekeringswezen en pensioenfondsen; financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen en administratiekantoren voor aandelen en waarborgfondsen). Voor bedrijven die niet tot de financiële sector behoren, zijn aparte tabellen beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en tabellen.

Gegevens beschikbaar over 2004.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt. Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het verslagjaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71112ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71112ned

Comp. gebruik, netwerken, internet, omzet en inkoopwaarde externe net - werken, beveiliging ICT-systemen, on line aangeboden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71112ned

Comp. gebruik, netwerken, internet, omzet en inkoopwaarde externe net - werken, beveiliging ICT-systemen, on line aangeboden