Dataset

Omgevingsvisie- Windenergie kansrijke locaties voor extra ontwikkeling

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Gelderland (Provincie)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie Publiek domein
Thema
  • Economie
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze locaties moeten worden gezien als locaties voor de langere termijn. Aan de ontwikkeling van deze locaties wordt in nauw overleg met de betrokken gemeenten gewerkt. Deze locaties kunnen van belang zijn voor de langere termijn doelstelling richting energieneutraliteit. Om ook deze doelstelling te kunnen behalen zal extra inzet op windenergie waarschijnlijk nodig zijn. Vastgesteld door Provinciale Staten op 25-02-2015.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/POVI_Wind_extra_ontwik.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

POVI_Wind_extra_ontwik

OGC:WMS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_visie/wms?service=WMS

accessPoint

.POVI_Wind_extra_ontwik

OGC:WFS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_visie/wfs?service=WFS

accessPoint

Documentatie

Omgevingsvisie Compleet

HTML Publiek domein
Download: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/downloads/

accessPoint