Datasets

36 datasets

 • Locatie van bestaande en te realiseren windturbines. Een windturbine zet de energie van de wind om in een draaiende beweging, die door een generator wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. De ve...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 30-05-2023
  Thema:
  • Industrie
  • Natuur en milieu
 • In de regionale energie strategieën (RES) zijn zoekgebieden gedefinieerd waar wind en zonne-energie ontwikkeld kunnen worden. Dit willen we als provincie inzichtelijk maken op deze kaart. Daarnaast ge...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 11-03-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Op deze kaart ziet u de locatie en de ashoogte van alle windturbines in Nederland.

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 18-01-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Overzicht van geplaatste windturbines in Zeeland.

  Data eigenaar: Provincie Zeeland (Provincie)
  Bijgewerkt: 18-11-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Overzicht geplaatste windturbines in Zeeland

  Data eigenaar: Provincie Zeeland (Provincie)
  Bijgewerkt: 18-11-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Nederland is opgedeeld in hexagonen. Ieder hexagon biedt ruimte aan één gemiddeld formaat windturbine (50 tot 90m diameter), 1,4 kleine windturbines (kleiner dan 50m diameter), of 0,7 grote windturbin...

  Data eigenaar: Over Morgen B.V. (Overig)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dit bestand bevat de windparken in de Eemshaven, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. De provincie heeft een taakstelling om in de provincie een gezamenlijk vermogen van maximaal ...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
  • Industrie
 • Dit bestand bevat de locaties van in totaal 5 windparken rondom Delfzijl, vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. De provincie heeft een taakstelling om in de provincie een gezamenlijk ver...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
  • Industrie
 • Dit bestand bevat het tracé van de aanlanding van de kabelverbindingen t.b.v. het Gemini offshore windpark, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. Het Gemini offshore windpark in he...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
  • Industrie
 • Dit bestand bevat het zoekgebied vervanging windturbines zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Dit zoekgebied is mede opgenomen in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl....

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
  • Industrie

Filter je resultaten