Datasets

36 datasets

 • Overzicht van geplaatste windturbines in Zeeland.

  Data owner: Provincie Zeeland (Provincie)
  Updated: 09/23/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Overzicht geplaatste windturbines in Zeeland

  Data owner: Provincie Zeeland (Provincie)
  Updated: 09/23/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Toegekende Laagvlieggebieden voor burgerluchtvaart (sportvliegtuigen), militaire luchtvaart en het naderingsgebied voor Schiphol.

  Data owner: Gelderland (Provincie)
  Updated: 07/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Op deze kaart ziet u de locatie en de ashoogte van alle windturbines in Nederland. De positie van de turbines op zee is minder nauwkeurig in beeld gebracht dan op land. Gebruik voor de exacte locatie ...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 06/16/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • In de regionale energie strategieën (RES) zijn zoekgebieden gedefinieerd waar wind en zonne-energie ontwikkeld kunnen worden. Dit willen we als provincie inzichtelijk maken op deze kaart. Daarnaast ge...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 03/11/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Nederland is opgedeeld in hexagonen. Ieder hexagon biedt ruimte aan één gemiddeld formaat windturbine (50 tot 90m diameter), 1,4 kleine windturbines (kleiner dan 50m diameter), of 0,7 grote windturbin...

  Data owner: Over Morgen B.V. (Overig)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Dit bestand bevat de windparken in de Eemshaven, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. De provincie heeft een taakstelling om in de provincie een gezamenlijk vermogen van maximaal ...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
  • Industry
 • Dit bestand bevat de locaties van in totaal 5 windparken rondom Delfzijl, vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. De provincie heeft een taakstelling om in de provincie een gezamenlijk ver...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
  • Industry
 • Dit bestand bevat het tracé van de aanlanding van de kabelverbindingen t.b.v. het Gemini offshore windpark, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. Het Gemini offshore windpark in he...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
  • Industry
 • Dit bestand bevat het zoekgebied vervanging windturbines zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Dit zoekgebied is mede opgenomen in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl....

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
  • Industry

Filter your results