Dataset

Omgevingsvisie- Windenergie Solitaire windturbines uitgesloten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland (Provincie)
Updated 05/01/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In deze gebieden mogen geen windturbines gerealiseerd worden vanwege wettelijke beperkingen of provinciaal beleid. Daarnaast sluit de provincie de oprichting van solitaire windturbines uit in waardevolle open gebieden. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.

				De kaartlagen windenergie uit de omgevingsvisie zijn een technische benadering waarmee mogelijkheden en beperkingen voor windenergie in beeld zijn gebracht. Na het doorlopen van een participatieproces en bestuurlijke afstemming zijn in de eerste versie van de Regionale Energie Strategieën (RES1.0, 2021) zoekgebieden voor windenergie opgenomen.  
				De informatie over wind in de omgevingsvisie is inmiddels dus ingehaald door de RES.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/POVI_Wind_solt_turb_uitg.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

POVI_Wind_solt_turb_uitg

OGC:WMS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_visie/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

accessPoint

POVI_Wind_solt_turb_uitg

OGC:WFS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_visie/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentation

Omgevingsvisie Compleet

HTML Publiek domein
Download: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/downloads/

accessPoint