Dataset

Windturbines - ashoogte

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Op deze kaart ziet u de locatie en de ashoogte van alle windturbines in Nederland. De positie van de turbines op zee is minder nauwkeurig in beeld gebracht dan op land. Gebruik voor de exacte locatie van de turbines op zee de gegevens van Rijkswaterstaat.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

rivm_20240101_Windturbines_ashoogte

OGC:WMS Publiek domein

https://data.rivm.nl/geo/alo/wms

rivm_20240101_Windturbines_ashoogte

alo:rivm_20240101_Windturbines_ashoogte

OGC:WFS Publiek domein

https://data.rivm.nl/geo/alo/wfs

rivm_20240101_Windturbines_ashoogte