Dataset

Omgevingsvisie- Windenergie Solitaire windturbines uitgesloten

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Gelderland (Provincie)
Bijgewerkt 01-05-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Economie
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

In deze gebieden mogen geen windturbines gerealiseerd worden vanwege wettelijke beperkingen of provinciaal beleid. Daarnaast sluit de provincie de oprichting van solitaire windturbines uit in waardevolle open gebieden. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.

				De kaartlagen windenergie uit de omgevingsvisie zijn een technische benadering waarmee mogelijkheden en beperkingen voor windenergie in beeld zijn gebracht. Na het doorlopen van een participatieproces en bestuurlijke afstemming zijn in de eerste versie van de Regionale Energie Strategieën (RES1.0, 2021) zoekgebieden voor windenergie opgenomen.  
				De informatie over wind in de omgevingsvisie is inmiddels dus ingehaald door de RES.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/POVI_Wind_solt_turb_uitg.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

POVI_Wind_solt_turb_uitg

OGC:WMS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_visie/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

accessPoint

POVI_Wind_solt_turb_uitg

OGC:WFS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_visie/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentatie

Omgevingsvisie Compleet

HTML Publiek domein
Download: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/downloads/

accessPoint