Dataset

Omgevingsvisie- Windenergie locaties

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Gelderland (Provincie)
Bijgewerkt 01-05-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Economie
  • Natuur en milieu
  • Industrie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Dit zijn locaties waarvoor draagvlak is bij de betrokken gemeenteraden (uitgezonderd Zaltbommel). Samen met de bestaande locaties en de locaties in aanbouw is hiermee voldoende ruimte gereserveerd om de Gelderse doelstelling van 230,5 MW te behalen. De locaties zijn indicatief aangeduid op de themakaart Windenergie vanuit een weloverwogen zoekproces. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017. De kaartlagen windenergie uit de omgevingsvisie zijn een technische benadering waarmee mogelijkheden en beperkingen voor windenergie in beeld zijn gebracht. Na het doorlopen van een participatieproces en bestuurlijke afstemming zijn in de eerste versie van de Regionale Energie Strategieën (RES1.0, 2021) zoekgebieden voor windenergie opgenomen.
De informatie over wind in de omgevingsvisie is inmiddels dus ingehaald door de RES.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/POVI_Wind_vastgest_loc.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

POVI_Wind_vastgest_loc

OGC:WMS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_visie/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

accessPoint

POVI_Wind_vastgest_loc

OGC:WFS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_visie/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentatie

Omgevingsvisie Compleet

HTML Publiek domein
Download: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/downloads/

accessPoint