Dataset

Omgevingsverordening- Molenbiotoop, provincie Gelderland

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Gelderland (Provincie)
Bijgewerkt 20-09-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Documentatie (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

In bestemmingsplannen die betrekking hebben op gronden gelegen binnen de Molenbiotoop wordt geen nieuwe bebouwing danwel beplanting toegestaan, tenzij in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangetoond dat het functioneren van de molen door middel van windvang niet wordt beperkt. De Omgevingsverordening is op 24 september 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.

Contactinformatie
Naam: ProvincieLoket, Provincie Gelderland
E-mail: provincieloket@gelderland.nl
Website: https://www.gelderland.nl
Telefoon: (026) 359 8888

Webservice

POVE_Molenbiotoop

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_verordening/wms?service=WMS

accessPoint

POVE_Molenbiotoop

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_verordening/wfs?service=WFS

accessPoint

Documentatie

OmgevingsVerordening

Documentatie HTML Publiek domein

accessPoint