Datasets

35 datasets

 • Inhoud: Alle gemeentelijke monumenten (zowel Archeologische als gebouwde monumenten) Updatefrequentie: Bron: gemeente Groningen Extra informatie: Naast de shape-file's en JSON-files van de gemeentelij...

  Data eigenaar: Groningen (Gemeente)
  Bijgewerkt: 08-03-2023
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Archeologische monumenten. Vanaf de vroegste prehistorie tot de tegenwoordige tijd hebben de bewoners hun sporen in de bodem van Overijssel achtergelaten. Dit bodemarchief is een belangrijke en voor d...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 27-05-2023
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • De registratie monumenten bevat alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in Amsterdam. De Erfgoedverordening Amsterdam (2015) beschermt de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Amsterd...

  Data eigenaar: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Bijgewerkt: 05-05-2023
  Thema:
  • Bestuur
  • Economie
  • Huisvesting
  • Ruimte en infrastructuur
 • In Utrecht hebben we 1 gemeentelijk beschermd stadsgezicht, namelijk het Minstroom gebied. Dit bestand bevat de contour van dit gebied.

  Data eigenaar: Utrecht (Gemeente)
  Bijgewerkt: 24-03-2023
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Digitale cultuurhistorische atlas van de Provincie Utrecht (CHAT), monumenten (Monumenten Inventarisatie Project - MIP).

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 24-02-2023
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Een groot deel van Zuid-Holland behoorde 2000 tot 1500 jaar geleden tot het Romeinse rijk. De Oude Rijn (tussen Bodegraven en Valkenburg) vormde de grens, ook wel Limes genoemd. Langs de zuidoever van...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-11-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Aangegeven zijn de bekende archeologische terreinen van provinciaal belang, beschermd op grond van de provinciale Verordening ruimte. Deze terreinen zijn voor het eerst op de Archeologische Monumenten...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-11-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Dit bestand bevat de resultaten van de inventarisatie van de jongere bouwkunst in de provincie Fryslân. De gegevens zijn verzameld tijdens het Monumenten Inventarisatieproject (MIP), uitgevoerd tussen...

  Data eigenaar: Fryslan (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • De kaartlaag met de aardkundige monumenten is vastgesteld door Provinciale Staten op 14 december 2015 als onderdeel van de Provinciale Milieu Verordening (PMV), tranche 9 (Kenmerk 682598). De provinci...

  Data eigenaar: Noord-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Bestand met diverse punt identiteiten, zoals kasteel, molen, fort etc. opgenomen in de zogenaamde DNA-kaart.In het cultuurhistorische beleid van de provincie Gelderland ‘Belvoir’ is Gelderland ing...

  Data eigenaar: Gelderland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie

Filter je resultaten