Dataset

Natuurbeheerplan 2021- AgrarischZoekGebied

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Fryslan
Bijgewerkt 22-06-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Onderdeel van het natuurbeheerplan is het AgrarischZoekGebied (AZG). Binnen het AZG kunnen Agrarische collectieven subsidie aanvragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De bijbehorende beheerpakketten zijn gebaseerd op de Index Natuur en Landschap. (Informatiemodel Natuur IMNa 4.0). Het gaat om 4 typen gebieden: Open grasland, Open akkerland, Droge dooradering en Natte dooradering.

Trefwoorden: Weidevogels, Akkervogels, Landschap. Collectieven

Contactinformatie
Naam: GIS, provincie Fryslân
E-mail: provincie@fryslan.frl
Website: https://www.fryslan.frl
Telefoon: 058-2925925

Webservice

Natuurbeheerplannen 2021 - AgrarischZoekGebied

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoportaal.fryslan.nl/arcgis/services/ProvinciaalGeoRegister/PGR2/MapServer/WMSServer?

Natuurbeheerplannen 2021 - AgrarischZoekGebied

PGR:Natuurbeheerplannen_2021_-_AgrarischZoekGebied

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoportaal.fryslan.nl/arcgis/services/ProvinciaalGeoRegister/PGR2/MapServer/WFSServer?

Natuurbeheerplannen_2021_-_AgrarischZoekGebied