Dataset

Agrarisch landschap - subsidie agrarische structuurversterking

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Landbouw
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

GIS bestand behorende bij Bijlage 2 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 . De provincie verleent subsidie voor de uitvoering van een agrarische kavelruil indien deze geheel of grotendeels plaatsvindt in de op de kaart aangeduide gebieden

Bestemmingspagina: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/422145/422145_4.html

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3APRAS_SUBSIDIE_VERKAVELING&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

PRAS_SUBSIDIE_VERKAVELING

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Agrarisch landschap - subsidie agrarische structuurversterking

PRAS_SUBSIDIE_VERKAVELING

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Agrarisch landschap - subsidie agrarische structuurversterking

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Agrarisch landschap - PRAS

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_algemeen/MapServer

accessPoint