Dataset

Agrarisch landschap - subsidie agrarische structuurversterking

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

GIS bestand behorende bij Bijlage 2 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 . De provincie verleent subsidie voor de uitvoering van een agrarische kavelruil indien deze geheel of grotendeels plaatsvindt in de op de kaart aangeduide gebieden

Landing page: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/422145/422145_4.html

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3APRAS_SUBSIDIE_VERKAVELING&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

PRAS_SUBSIDIE_VERKAVELING

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Agrarisch landschap - subsidie agrarische structuurversterking

PRAS_SUBSIDIE_VERKAVELING

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Agrarisch landschap - subsidie agrarische structuurversterking

Data schemes

PRAS_SUBSIDIE_VERKAVELING feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name PRIMA smallint type PRIMA ID
name Legenda nvarchar type Type Subsidie verkaveling

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Agrarisch landschap - PRAS

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_algemeen/MapServer

accessPoint