Dataset

ZoekGebiedAgrarisch Ontwerp 2025

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Begrenzing van de leefgebieden droge dooradering, natte dooradering, open akker en open grasland bedoeld voor subsidieverlening agrarisch natuurbeheer.

Vastgesteld op 27 februari 2024

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/natuur/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=natuur%3Aext_nat_nbpzkgebagront025&bbox=13655.0263671875%2C357861.28125%2C77688.234375%2C418032.40625&width=768&height=721&srs=EPSG%3A28992&styles=&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ext_nat_nbpzkgebagront025

OGC:WMS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/natuur/wms?request=GetCapabilities

Natuurbeheerplan: ZoekGebiedAgrarisch 2025 Ontwerp

natuur:ext_nat_nbpzkgebagront025

OGC:WFS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/natuur/wfs?request=GetCapabilities

Natuurbeheerplan: ZoekGebiedAgrarisch 2025 Ontwerp