Dataset

Coördinatiegebieden agrarische collectieven

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen (Provincie)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Agriculture
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Dit bestand bevat de drie coördinatiegebieden van de Agrarische Collectieven in Groningen . Sinds 2016 zijn er drie collectieven. Hierin zijn de vroegere Agrarische Natuurverenigingen opgegaan.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geoservices.provinciegroningen.nl/bestanden/metadata/voorbeeldplaatjes/CoordinatiegebiedenAgrarischeCollectieven.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

CoordinatiegebiedenAgrarischeCollectieven

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/LandelijkGebied/Natuur/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities

accessPoint

Natuur:CoordinatiegebiedenAgrarischeCollectieven

OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/LandelijkGebied/Natuur/MapServer/WfsServer?request=GetCapabilities

accessPoint