Dataset

Kwel- en infiltratiegebied

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 13/06/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

In het door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II staan op kaart 3 de kwelgebieden (gebieden waar voortdurend grondwater uittreedt), de infiltratiegebieden (wegzijgingsgebieden) en de intermediaire gebieden (overgangsgebieden).

Contactinformatie
Name: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI.WAT_KWELINFILTRATIE_100_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Kwel- en infiltratiegebied

GBI.WAT_KWELINFILTRATIE_100_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Kwel- en infiltratiegebied