Dataset

Werknemers; zorg en verlofregelingen voor familielid, 2005-2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Arbeidsomstandigheden
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel gaat over werknemers die in het jaar voorafgaand aan de enquête een situatie hebben meegemaakt waarin zorg nodig was voor een ziek familielid. Het gaat om werknemers van 15 tot 65 jaar met betaald werk voor 12 uur of meer per week. Er is apart gevraagd naar lang- en kortdurende zorgsituaties. Werknemers kunnen beide hebben gehad. Bij langdurende zorg is ook voor meerdere personen gevraagd of langdurende zorg nodig is geweest, bijvoorbeeld voor zowel een kind als een partner of een ouder. Om die reden is in de gegevens over langdurende zorg ook opgenomen voor wie zorg nodig was. Voor elke zorgsituatie is nagegaan of de werknemer zelf voor het zieke familielid gezorgd heeft of niet. Aan werknemers die in één van de situaties gezorgd heeft, is gevraagd of zij gebruik hebben gemaakt van verlofregelingen. Als dit niet het geval was, is gevraagd of zij wel behoefte hadden aan verlof. Ook is gevraagd van welke verlofregelingen gebruik is gemaakt en wat de redenen waren om geen verlof op te nemen. Aan werknemers die niet gezorgd hebben bij (elk van de) zorgsituaties is gevraagd of zij wel zelf hadden willen zorgen en waarom zij die zorg in dat geval niet zelf verleend hebben.

Gegevens beschikbaar, tweejaarlijks van 2005 tot en met 2013

Status van de cijfers Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

wijzigingen per 4 juli 2018 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71516ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71516ned

Gebruik van en behoefte aan verlofregelingen onder werknemers die te maken hebben gehad met een lang - en/of kortdurende zorgsituatie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71516ned

Gebruik van en behoefte aan verlofregelingen onder werknemers die te maken hebben gehad met een lang - en/of kortdurende zorgsituatie