Dataset

Ouderschapsverlof; gebruik en duur, 2000-2006

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Arbeidsomstandigheden
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het gebruik en de duur van ouderschapsverlof naar geslacht. De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Het aantal rechthebbenden op ouderschapverlof wordt vanaf 2000 vastgesteld door werknemers van 15-64 jaar met kinderen in de leeftijd van 0 tot 8 jaar te selecteren. Deze groep wordt verminderd met de mensen die hun recht op ouderschapsverlof al hebben verbruikt. Het aantal gebruikers van ouderschapsverlof is vanaf 2000 direct uit de vragenlijst van de EBB af te leiden.

Tot en met 1999 werd het aantal rechthebbenden benaderd door werkenden met een kind van nul jaar (nieuwe instroom). Het aantal gebruikers van ouderschapsverlof werd voor die jaren geschat door een correctie uit te voeren op het aantal mensen dat op de enquêtedatum ouderschapsverlof had. In de jaren 1992 tot en met 1999 waren de uitkomsten driejaarsgemiddelden. De vraagstelling is aangepast om hiervoor een oplossing te bieden. Daarnaast is ook met de wetswijziging van 1997 rekening gehouden.

De gepubliceerde cijfers tot en met 1999 kunnen niet vergeleken worden met de cijfers vanaf 2000. Correctie van deze trendbreuk is niet mogelijk. Vandaar dat er gekozen is voor het opbouwen van een nieuwe tijdreeks ingaande 2000.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Gecorrigeerd per: 25 maart 2009 Reden correctie: Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB tabellen stopgezet en verplaatst naar het archief. In plaats hiervan worden nieuwe tabellen gemaakt. In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een nieuwe weegmethode gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001 is het daarnaast ook mogelijk om voor een beperkte set van variabelen kwartaalcijfers te publiceren. De jaren voor 2001 zijn niet gecorrigeerd en betreffen de eerder gepubliceerde cijfers. Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode van de EBB is te vinden op de themapagina.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70088NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70088NED

Ouderschapsverlof, rechthebbenden, gebruikers, duur naar geslacht.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70088NED

Ouderschapsverlof, rechthebbenden, gebruikers, duur naar geslacht.