Dataset

Werknemers; gebruik van en behoefte aan ouderschapsverlof, 2005-2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Arbeidsomstandigheden
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel gaat over het gebruik van en de behoefte aan ouderschapsverlof onder werknemers van 15 tot 65 jaar met betaald werk voor 12 uur of meer per week. In de tabel is het aantal werknemers opgenomen dat kinderen tot 8 jaar in het huishouden heeft. Er is weergegeven hoeveel van deze werknemers in het jaar voorafgaand aan de enquête ouderschapsverlof hebben gehad. Daarnaast is van werknemers zonder ouderschapsverlof weergegeven of zij daar wel behoefte aan hadden. Van degenen die daar wel behoefte aan hadden is ook gevraagd wat de reden was om geen ouderschapsverlof op te nemen. De vragen zijn alleen gesteld aan werknemers die deel uitmaken van de huishoudkern.

Gegevens beschikbaar, tweejaarlijks van 2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers. Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

wijzigingen per 4 juli 2018 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71505ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71505ned

Gebruik van en behoefte aan ouderschapsverlof bij werknemers van 15 tot 65 jaar met kinderen jonger dan 8 jaar

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71505ned

Gebruik van en behoefte aan ouderschapsverlof bij werknemers van 15 tot 65 jaar met kinderen jonger dan 8 jaar