Dataset

Werknemers; gebruik van en behoefte aan ouderschapsverlof, 2005-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel gaat over het gebruik van en de behoefte aan ouderschapsverlof onder werknemers van 15 tot 65 jaar met betaald werk voor 12 uur of meer per week. In de tabel is het aantal werknemers opgenomen dat kinderen tot 8 jaar in het huishouden heeft. Er is weergegeven hoeveel van deze werknemers in het jaar voorafgaand aan de enquête ouderschapsverlof hebben gehad. Daarnaast is van werknemers zonder ouderschapsverlof weergegeven of zij daar wel behoefte aan hadden. Van degenen die daar wel behoefte aan hadden is ook gevraagd wat de reden was om geen ouderschapsverlof op te nemen. De vragen zijn alleen gesteld aan werknemers die deel uitmaken van de huishoudkern.

Gegevens beschikbaar, tweejaarlijks van 2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers. Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

wijzigingen per 4 juli 2018 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71505ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71505ned

Gebruik van en behoefte aan ouderschapsverlof bij werknemers van 15 tot 65 jaar met kinderen jonger dan 8 jaar

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71505ned

Gebruik van en behoefte aan ouderschapsverlof bij werknemers van 15 tot 65 jaar met kinderen jonger dan 8 jaar