Dataset

Ouderschapsverlof van werknemers

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Ouderschapsverlof, rechthebbenden, gebruikers, arbeidsduur, bedrijfstak. Stopgezet zie tabel: Duur en gebruik ouderschapsverlof 1992/1994 - 1997/1999. Gewijzigd op 10 december 2002. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37763

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37763

Ouderschapsverlof, rechthebbenden, gebruikers, arbeidsduur, bedrijfstak. Stopgezet zie tabel: Duur en gebruik ouderschapsverlof

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37763

Ouderschapsverlof, rechthebbenden, gebruikers, arbeidsduur, bedrijfstak. Stopgezet zie tabel: Duur en gebruik ouderschapsverlof