Dataset

Pensioenen; aanspraken van inactieven

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft inzicht in de opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken van inactieven van 15 tot 65 jaar die woonachtig zijn in Nederland.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, deze worden pijlers genoemd. De eerste pijler is het collectieve ouderdomspensioen dat voortkomt uit de Algemene Ouderdomswet (AOW). De tweede pijler is de collectieve arbeidsgerelateerde pensioenopbouw. Onder de derde pijler vallen individuele producten van verzekeraars. Deze kunnen worden afgesloten om (tekorten in) de eerste en tweede pijler aan te vullen.

Naast de genoemde pijlers kan het vermogen van personen zoals spaartegoed en onroerend goed worden gebruikt als pensioenvoorziening. Dit wordt de vierde pijler genoemd.

Alle vermelde bedragen zijn bruto per jaar en afgerond op 100 euro en betreffen gemiddelden per persoon.

Naast pensioenaanspraken staat er in de tabel ook een vervangingspercentage. Dit vervangingspercentage geeft de te bereiken jaarlijkse aanspraken als percentage van het totaal van het huidige inkomen. Een vervangingspercentage van boven de honderd procent geeft aan dat het inkomen omhoog gaat als diegene met pensioen gaat.

Voor de overige inactieven kan het vervangingspercentage extreem hoge percentages opleveren, dit wordt verklaard door het feit dat deze groep nauwelijks tot geen inkomen heeft. Dit betekent niet dat deze groep voorheen geen inkomen heeft gehad.

Bijvoorbeeld een vrouw van 63 die sinds haar huwelijk geen betaalde arbeid meer heeft verricht. Haar man werkt volledig en daardoor heeft de vrouw ook geen recht op een uitkering (en dus inkomen). Als deze vrouw 65 wordt, krijgt ze een AOW-uitkering. Doordat ze op dit moment geen inkomen heeft, zou haar vervangingspercentage oneindig hoog zijn. Deze vrouw behoort tot de groep vrouwen in de leeftijd 60 tot 65 jaar. In deze groep zullen ook vrouwen zitten die hun hele leven hebben gewerkt, maar bijvoorbeeld in het lopende jaar zijn gestopt met werken. Die vrouw is dan inactief maar heeft wel inkomen gehad.

De berekening van het vervangingspercentage van de hele groep gaat als volgt: de aanspraken en inkomens van alle individuen worden opgeteld en gedeeld door het aantal personen. Een groep waarvan een deel geen inkomen heeft, heeft toch een vervangingspercentage.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: De tabel is stopgezet en vervangen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? nvt

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71972NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71972NED

AOW, Arbeidsgerelateerd pensioen. Geslacht, Leeftijd, Herkomst en AOWklassen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71972NED

AOW, Arbeidsgerelateerd pensioen. Geslacht, Leeftijd, Herkomst en AOWklassen.