Dataset

Personen met of zonder startkwalificatie voor de arbeidsmarkt 2001-2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-05-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het hebben van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Een gedegen opleiding is essentieel om succesvol de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken. De minimale opleiding die hiervoor nodig is wordt aangeduid met de term startkwalificatie. In deze tabel worden gegevens over personen met en zonder startkwalificatie weergegeven. De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). Inkomenscijfers in deze tabel zijn gebaseerd op een verrijking van de EBB met inkomensgegevens van de Inkomensstatistiek

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2013.

Status van de cijfers Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief. De inkomenscijfers voor 2005 tot en met 2010 zijn definitief. De cijfers over het inkomen van 2011 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 februari 2015 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 25 juli 2014: De gegevens over 2013 en de gegevens over arbeidsdynamiek 2012/'13 zijn toegevoegd. Cijfers over door het bedrijf betaald opleidingen in 2013 ontbreken vanwege wijzigingen in de EBB-vragenlijst. Cijfers hierover komen volgend jaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 25 juli 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80171ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80171ned

Binding arbeidsmarkt, werk en inkomen naar geslacht, leeftijd en herkomst

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80171ned

Binding arbeidsmarkt, werk en inkomen naar geslacht, leeftijd en herkomst