Dataset

Personen met of zonder startkwalificatie voor de arbeidsmarkt 2001-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het hebben van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Een gedegen opleiding is essentieel om succesvol de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken. De minimale opleiding die hiervoor nodig is wordt aangeduid met de term startkwalificatie. In deze tabel worden gegevens over personen met en zonder startkwalificatie weergegeven. De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). Inkomenscijfers in deze tabel zijn gebaseerd op een verrijking van de EBB met inkomensgegevens van de Inkomensstatistiek

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2013.

Status van de cijfers Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief. De inkomenscijfers voor 2005 tot en met 2010 zijn definitief. De cijfers over het inkomen van 2011 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 februari 2015 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 25 juli 2014: De gegevens over 2013 en de gegevens over arbeidsdynamiek 2012/'13 zijn toegevoegd. Cijfers over door het bedrijf betaald opleidingen in 2013 ontbreken vanwege wijzigingen in de EBB-vragenlijst. Cijfers hierover komen volgend jaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 25 juli 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80171ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80171ned

Binding arbeidsmarkt, werk en inkomen naar geslacht, leeftijd en herkomst

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80171ned

Binding arbeidsmarkt, werk en inkomen naar geslacht, leeftijd en herkomst