Dataset

Onderwijsvolgend of startkwalificatie, jongeren 18 tot 25 jaar; 2001-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over jongeren die nog onderwijs volgen of een startkwalificatie hebben behaald. Uitsplitsingen zijn gemaakt naar geslacht, herkomst en regio.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd. Gegevens beschikbaar vanaf: 2001.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2011 zijn definitief. De cijfers van 2012 en 2013 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 september 2016: De tabel wordt nu stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er komen geen nieuwe cijfers. Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=71003ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/71003ned

Onderwijsvolgend of startkwalifcatie; jongeren 18 tot 25 jaar Uitgesplitst naar geslacht, herkomst en regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/71003ned

Onderwijsvolgend of startkwalifcatie; jongeren 18 tot 25 jaar Uitgesplitst naar geslacht, herkomst en regio.