Dataset

Personen met startkwalificatie; kenmerken 2001 - 2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Deze tabel bevat gegevens over het hebben van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Een gedegen opleiding is essentieel om succesvol de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken. De minimale opleiding die hiervoor nodig is wordt aangeduid met de term startkwalificatie. Wanneer jongeren eerder van school gaan, wordt verwacht dat ze problemen krijgen op de arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor het vinden van een baan als bij het doorstromen naar betere posities op de arbeidsmarkt. In deze publicatie worden gegevens over personen met en zonder startkwalificatie weergegeven.

Een startkwalificatie wordt in Nederland gelijk gesteld aan een opleiding op niveau 2 van de kwalificatiestructuur van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Dit betekent in het kort, dat na het verlaten van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo; voorheen vbo en mavo) nog een beroepsopleiding moet worden gevolgd met een minimale opleidingsduur van twee jaar. Ook een afgeronde havo- of vwo-opleiding wordt als een startkwalificatie beschouwd. In de EBB wordt de startkwalificatie afgeleid met behulp van het behaalde onderwijsniveau van respondenten. Van respondenten met minimaal een opleiding op niveau 4.1 van de Standaard Onderwijsindeling (SOI) hebben een startkwalificatie behaald.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie Gecorrigeerd per: 4 april 2007 Reden correctie: Voor de periode 2001 tot en met 2006 zijn de gegevens in deze publicatie aangepast in verband met een nieuwe onderwijsvariabele. In plaats van de SOI indeling 2003 is voor deze publicatie gebruik gemaakt van de SOI indeling 2006. Deze SOI-indeling is in de EBB bestanden teruggelegd tot en met 2000. Deze wijziging heeft behalve op de cijfers over het onderwijsniveau, betrekking op de meeste andere cijfers in deze publicatie. Dit komt doordat het al dan niet hebben van een startkwalificatie wordt afgeleid op basis van de SOI.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71043NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71043NED

Aantal en aandeel personen met startkwalificatie. Naar leeftijd en andere kenmerken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71043NED

Aantal en aandeel personen met startkwalificatie. Naar leeftijd en andere kenmerken.