Dataset

Met/zonder startkwalificatie; kenmerken 2001-2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het hebben van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Een gedegen opleiding is essentieel om succesvol de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken. De minimale opleiding die hiervoor nodig is wordt aangeduid met de term startkwalificatie. Wanneer jongeren eerder van school gaan, wordt verwacht dat ze problemen krijgen op de arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor het vinden van een baan als bij het doorstromen naar betere posities op de arbeidsmarkt. In deze publicatie worden gegevens over personen met en zonder startkwalificatie weergegeven. De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

In tegenstelling tot andere Statline tabellen die gegevens bevatten op basis van de EBB, is deze tabel nog niet gereviseerd. Deze revisie heeft te maken met de invoering van een nieuwe weging voor de EBB. De gegevens voor de jaren vanaf 2001 zijn hierbij herzien. Ook deze tabel zal binnenkort worden herzien waarbij tevens de cijfers over 2007 en 2008 worden toegevoegd. Totdat dit gebeurd is, betekent dit dat totalen in deze tabel kunnen afwijken van totalen in andere EBB tabellen. De cijfers in de gereviseerde tabellen zijn de juiste cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001 tot en met 2006

Status van de cijfers Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijziging per 10 januari 2017: Tabel is stopgezet.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Deze tabel is stopgezet en voortgezet in een vernieuwde tabel met/zonder startkwalificatie; kenmerken. Aanleiding voor deze vernieuwing was een nieuwe weegmethode van de EBB. Vanwege deze nieuwe weegmethode zijn alle EBB tabellen stopgezet en verplaatst naar het archief. In plaats hiervan zijn nieuwe tabellen gemaakt. In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een nieuwe weegmethode gecorrigeerd.

Voor deze tabel betekent de nieuwe weging dat een aantal cijfers niet meer op dezelfde manier gemaakt kan worden als voorheen. Dit is het geval voor de cijfers over arbeidshandicap, werkloosheidsduur, baanzoekduur en duur huidige baan. De cijfers over werkloosheidsduur worden vanaf 2010 opgenomen in de tabel Werklozen; werkloosheidsduur.

De cijfers over arbeidshandicap, baanzoekduur en duur huidige baan komen niet meer terug in de nieuwe versie van tabel met/zonder startkwalificatie; kenmerken.

De nieuwe tabel met/zonder startkwalificatie; kenmerken is via deze link te raadplegen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71042ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71042ned

Personen naar startkwalificatie, leeftijd, scholier en andere kenmerken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71042ned

Personen naar startkwalificatie, leeftijd, scholier en andere kenmerken.