Dataset

Arbeidsdeelname; startkwalificatie, 2013-2022

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 16-12-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Arbeidsvoorwaarden
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de relatie tussen arbeidsdeelname en het wel of niet hebben van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en migratieachtergrond beschikbaar. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. Alleen de kerncijfers zijn vanaf 2013 volledig consistent gemaakt aan de uitkomsten op basis van de nieuwe methode. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar achtergrondkenmerken kunnen er van 2020 op 2021 verschillen als gevolg van de nieuwe methode zichtbaar zijn.

Gegevens beschikbaar van 2013 tot en met 2022

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 december 2022: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 17 augustus 2022: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85270NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85270NED

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Startkwalificatie, geslacht, herkomst

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85270NED

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Startkwalificatie, geslacht, herkomst