Groep

Arbeidsdeelname [Sociale Zaken]

Permanente linkGekopiëerd

35 datasets

 • In deze tabel vindt u gegevens over personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). In de tabel staan cijf...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 15-11-2022
  Thema:
  • Arbeidsomstandigheden
 • Deze tabel bevat cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevol...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 15-11-2022
  Thema:
  • Arbeidsomstandigheden
 • Deze tabel bevat cijfers over arbeidsparticipatie, arbeidsrelatie, banen en uitkeringen van personen naar de verschillende geboortegeneraties. Hierdoor is het mogelijk generaties onderling te vergelij...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Werk
 • Deze tabel bevat gegevens over het gebruik en de duur van ouderschapsverlof naar geslacht. Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2013 Status van de cijfers Cijfers op basis van de EBB zijn altijd d...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Arbeidsomstandigheden
 • Deze tabel gaat over de arbeidsdeelname, arbeidsduur en binding met de arbeidsmarkt van moeders van 15 tot 65 jaar met minstens een kind jonger dan 18 jaar in het huishouden. De gegevens worden uitges...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Arbeidsomstandigheden
 • In deze tabel is weergegeven hoe het arbeidspatroon van mannen en vrouwen veranderd na de geboorte van hun eerste kind. Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2013. Status van de cijfers: Cijfers op...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Arbeidsomstandigheden
 • Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsmarktmobiliteit van personen van 15 tot 65 jaar in particuliere huishoudens in Nederland. Vermeld wordt de verandering in arbeidsmarktpositie t...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Arbeidsomstandigheden
 • 1.ALGEMENE GEGEVENS De tabel geeft inzicht in drie ziekteverzuimgrootheden, te weten het ziekteverzuimpercentage, de ziekmeldingsfrequentie en de gemiddelde duur van de beëindigde ziektegevallen, van ...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Arbeidsomstandigheden
 • Onderwerpen: Betrokken werknemers, verloren arbeidsdagen, wijze van uitroepen, wijze van beëindigen, duur, geschilpunt, economische activiteiten (SBI'93). Selecties: Perioden. Verschijningsfrequentie:...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Arbeidsomstandigheden
 • Deze tabel bevat gegevens over wel en niet arbeidsgehandicapten in de werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking naar geslacht en leeftijd. Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2013 Status van de...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema: