Groep

Arbeidsdeelname [Sociale Zaken]

Permanente linkGekopiëerd

35 datasets

 • In deze tabel vindt u gegevens over personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). In de tabel staan cijf...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 02-06-2023
  Thema:
  • Economie
 • Deze tabel bevat cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevol...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 02-06-2023
  Thema:
  • Economie
 • Deze tabel gaat over de arbeidsdeelname, arbeidsduur en binding met de arbeidsmarkt van moeders van 15 tot 65 jaar met minstens een kind jonger dan 18 jaar in het huishouden. De gegevens worden uitges...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
  • Arbeidsomstandigheden
 • 1.ALGEMENE GEGEVENS De tabel geeft inzicht in drie ziekteverzuimgrootheden, te weten het ziekteverzuimpercentage, de ziekmeldingsfrequentie en de gemiddelde duur van de beëindigde ziektegevallen, van ...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
  • Arbeidsomstandigheden
 • Onderwerpen: Betrokken werknemers, verloren arbeidsdagen, wijze van uitroepen, wijze van beëindigen, duur, geschilpunt, economische activiteiten (SBI'93). Selecties: Perioden. Verschijningsfrequentie:...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
  • Arbeidsomstandigheden
 • Deze tabel bevat gegevens over wel en niet arbeidsgehandicapten in de werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking naar geslacht en leeftijd. Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2013 Status van de...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
 • Deze tabel bevat gegevens over het hebben van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Een gedegen opleiding is essentieel om succesvol de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken. De minimale opl...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
  • Onderwijs en wetenschap
 • Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over zelfstandigen en werknemers naar verschillende achtergrondkenmerken. De zelfstandigen zijn hierbij verbijzonderd naar twee verschillende groepen namelijk...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
  • Werk
 • De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbe...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
  • Werk
 • In deze tabel vindt u jaarcijfers over de arbeidsdeelname van de bevolking van 15 tot 65 jaar naar geslacht, naar leeftijd, onderwijsniveau en herkomst. De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de ...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-05-2023
  Thema:
  • Werk