Dataset

Zorguitgaven; opbrengsten van financieringsvormen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 23-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel omschrijft welke verschillende soorten opbrengsten de financieringsvormen voor de zorguitgaven hebben. In deze tabel worden de zorguitgaven in lopende prijzen per soort financiering (zoals de Zorgverzekeringswet) uitgesplitst naar de verschillende soorten opbrengsten, zoals de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering. De daarbij gebruikte classificaties zijn van het System of Health Accounts van Eurostat, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO; World Health Organization).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers: De in de tabel opgenomen cijfers over 2022 en 2021 zijn nader voorlopig. De cijfers over de jaren daarvoor zijn definitief. De totale uitgaven volgens de financieringsvormen zijn gelijk aan de totale zorguitgaven zoals in de tabel 'Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering' (zie paragraaf 3 voor een link naar deze tabel).

Wijzigingen per 23 mei 2024:

  • De nader voorlopige cijfers over 2021 en 2022 en de definitieve cijfers over 2020 zijn gepubliceerd.
  • De term 'financieringsregelingen' is vervangen door de term 'financieringsvormen' voor een betere aansluiting op de inhoud van deze selectie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Momenteel vindt een revisie plaats van de statistieken over de uitgaven aan zorg. Hierbij worden nieuwe gegevensbronnen verwerkt en de meest actuele statistische inzichten toegepast. In het vierde kwartaal van 2024 worden herziene cijfers over 2021 en 2022 en voorlopige cijfers over 2023 gepubliceerd. Herziene cijfers over 1998-2020 worden in 2025 gepubliceerd. De cijfers over totale uitgaven volgens de financieringsvormen worden op die momenten ook aangepast, zodat deze blijven aansluiten op de meest recente cijfers over uitgaven aan zorg (na revisie).

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83700NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83700NED

Zorguitgaven; financiering van de zorg; herverdeling lasten Zorgfinanciering; Baten van financieringsvormen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83700NED

Zorguitgaven; financiering van de zorg; herverdeling lasten Zorgfinanciering; Baten van financieringsvormen