Dataset

Grasland; oppervlakte en opbrengst

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-09-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Landbouw
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over de oppervlakte grasland bij agrarische bedrijven en de opbrengst aan gemaaid gras. Het merendeel van het gemaaide gras wordt, in de vorm van kuilgras en hooi, gebruikt als wintervoedering voor de koeien, een klein deel is bestemd voor zomerstalvoedering en voor andere doeleinden. Verder wordt ook de voorraad kuilgras en hooi aan het einde van het jaar (het begin van de stalperiode voor de koeien) vermeld.

Gegevens zijn vanaf 1985 beschikbaar voor Nederland totaal en vanaf 1993 ook voor vijf landbouwregio's.

Tot en met 2017 werden de cijfers jaarlijks (overwegend) vastgesteld uit de resultaten van de enquête Graslandgebruik.

Per 2018 worden de cijfers van melkveehouders vastgesteld op basis van informatie uit de database van de KringloopWijzer. Deze database is in beheer van ZuivelNL. De cijfers van niet-melkveehouders worden vastgesteld uit de resultaten van de enquête Graslandgebruik.

Met ingang van 2022 worden de cijfers van zowel melkveehouders als niet-melkveehouders vastgesteld uit de resultaten van de enquête Graslandgebruik.

Met ingang van 2018 wordt natuurlijk grasland met een landbouwfunctie meegenomen in de vaststelling van de oppervlakte en de opbrengst van grasland. Hierdoor is de totale oppervlakte en opbrengst grasland in Nederland ten opzichte van 2017 toegenomen.

Met ingang van 2021 is de methode voor berekening van de grasopbrengst bijgesteld. Was tot en met 2020 de hoogste toegestane opbrengst 15.000 kg droge stof per hectare, in 2021 is dit 20.000 kg per hectare.

Status van de cijfers: de cijfers tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 14 september 2023: De cijfers van 2021 zijn definitief geworden. De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk in het derde kwartaal verschijnen de voorlopige cijfers van het voorafgaande jaar en krijgen de cijfers van een jaar eerder een definitieve status.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7140gras

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7140gras

Nederland en weideregio's; Oppervlakte (totaal en gemaaid) verwerking tot hooi, kuil - en/of stalvoer, voorraden in droge stof hooi en kuilvoer

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7140gras

Nederland en weideregio's; Oppervlakte (totaal en gemaaid) verwerking tot hooi, kuil - en/of stalvoer, voorraden in droge stof hooi en kuilvoer