Dataset

Zorguitgaven; opbrengsten van financieringsregelingen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel omschrijft welke verschillende soorten opbrengsten de financieringsregelingen voor de zorguitgaven hebben. In deze tabel worden de zorguitgaven in lopende prijzen per soort financiering (zoals de Zorgverzekeringswet) uitgesplitst naar de verschillende soorten opbrengsten, zoals de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering. De daarbij gebruikte classificaties zijn van het System of Health Accounts van Eurostat, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO; World Health Organization).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers: De in de tabel opgenomen cijfers over 2020 en 2021 zijn nader voorlopig. De cijfers over de jaren daarvoor zijn definitief. De totale uitgaven volgens de financieringsregelingen zijn gelijk aan de totale zorguitgaven zoals vastgesteld in de Zorgrekeningen.

Wijzigingen per 21 juli 2023: De nader voorlopige cijfers over 2020 en 2021 en de definitieve cijfers over 2019 zijn gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

  • In het eerste kwartaal van 2024 worden de voorlopige cijfers over 2022 gepubliceerd.
  • In het tweede kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers over 2020 en de bijgestelde cijfers over 2021 en 2022 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83700NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83700NED

Zorguitgaven; financiering van de zorg; herverdeling lasten Financieringsregelingen; Baten van financieringsregelingen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83700NED

Zorguitgaven; financiering van de zorg; herverdeling lasten Financieringsregelingen; Baten van financieringsregelingen